Prästen som blev stenad till döds på Monäset

Det fanns en gång i tiden en präst i Berg, som hette Sjul (Sigurd). Han älskade att fiska i Näkten. Han kallades Skruck-Sjul (Skruck är en större korg som man bär foder i. Han förvarade troligen sin fiskfångst i en sådan korg.
En gång kom Sjul från Revsund och skulle förrätta gudstjänst i Berg. Han färdades över Näkten och såg att rätta fångsttiden var inne för rörfiske. Därför stannade han för på Näkten och fiskade. Han var alldeles obekymrad över sina församlingsbor som väntade på gudtjänsten i kyrkan i Berg. Han lär ha sagt till sig själv att en gudstjänst kan skjutas upp till en annan vecka, men rörfiskens lektid kommer igen först om ett år.

röding

Rör är ett gammalt jamskt ord för röding.

prästen

Församlingsborna var dock av annan åsikt och de klagade hos den drottning som då regerade i Sverige. De fick hennes tillåtelse att taga honom av daga om han en gång till försummade sitt ämbete. Trots detta hot lät prästen sig än en gång sinkas av fisket vid en gudstjänst och han blev då stenad till döds på Monäset av församlingsborna. Begravningsröset efter honom finns fortfarande kvar. Det har tidigare funnits ben i röset. Kyrkoherde Wagenius i Berg tog vid tiden omkring sekelskiftet med sig större delen av benen från röset och begravde dem på Bergs kyrkogård. Några få ben lämnades kvar i röset. Ett träkors finns på platsen vid röset.

gravkorset

Gravkorset

karta över monäset

Monäset ligger söder om Salsån. Mördarberget ligger nästan längst ut på näset.

© 2006 Näktenbygdens Intresseförening